بیست و دومین جشنواره ابن سینا
جایگاه برتر دانشگاه در موضوع داروسازی و داروشناسی براساس تعداد استنادات و مقالات، در نظام رتبه‌بندی ESI
گرنت دکتر کاظمی آشیانی ویژهٔ استادیاران جوان دانشگاه‌ ها
افتخارآفرینی دانشگاه علوم پزشکی تهران در جشنواره تحقیقات و فناوری علوم پزشکی رازی

دسترسی سریع

سامانه نوپا

پژوهشیار

کمیته اخلاق

مرکز کاکرین ایران

پایگاه نتایج پژوهش‌های سلامت

کتابخانه دیجیتال دانشگاه