آغاز به کار ششمین همایش و فن بازار ملی سلامت
سامانه خود ارزیابی بیماری کرونا  - غربالگری فردی و ثبت علائم بیماری
بیست و یکمین جشنواره ابن سینا
انتشار گزاره برگهای کمیته ساماندهی تحقیقات کووید-19

دسترسی سریع

سامانه نوپا

پژوهشیار

کمیته اخلاق

پایگاه نتایج پژوهش های سلامت

کتابخانه دیجیتال دانشگاه

سامانه علم سنجی