فراخوان بیست و ششمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی در دی ماه 1399
سامانه خود ارزیابی بیماری کرونا  - غربالگری فردی و ثبت علائم بیماری
با حضور دکتر کریمی نشست معاونان دانشگاه با روسای بیمارستان‌ها برگزار شد

دسترسی سریع

سامانه نوپا

پژوهشیار

کمیته اخلاق

پایگاه نتایج پژوهش های سلامت

کتابخانه دیجیتال دانشگاه

سامانه علم سنجی