عنوان
عنوان
صفحه اصلی
شنبه ٠٧ آذر ١٣٩٤
منو اصلی
معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تهران
Home
 
 
 
جلسه مشترک همکاری، معاونین و مدیران پژوهشی علوم پزشکی تهران و دانشگاه تهران
 
 
 
عنوان
  •     آقای هاشمی ستجانی

  •    رییس امور اداری
   
   
دسترسی سریع
عنوان
 آدرس :
بلوار کشاورز، نبش خیابان قدس، سازمان مرکزی دانشگاه، طبقه 6
معاونت تحقیقات و فناوری
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

تلفن : 81633685 - 81633686 - 81633698 (021)
© 2015 All Rights Reserved | vcr.tums.ac.ir | Design By Rahnama