چهارمین کنگرۀ ملی و دومین کنگرۀ بین¬المللی زخم و ترمیم بافت
چهارمین کنگرۀ ملی و دومین کنگرۀ بین¬المللی زخم و ترمیم بافت در دوبخش علوم بالینی و علوم پایه با هدف معرفی و بررسی جدیدترین دستآوردهای علمی و پژوهشی درزمینۀ ترمیم زخم و بافت برگزار می¬شود.
سامانه جامع اولویت های پژوهشی کشور
درگاه واحد جستجوی اولویت های پژوهشی
بیست و نهمین همایش بین المللی کودکان را از تاریخ 04/08/1396 لغایت 07/08/1396
مرکز تحقیقات رشد و تکامل دانشگاه علوم پزشکی تهران با همکاری مرکز طبی کودکان، قطب علمی اطفال کشور، گروه کودکان دانشگاه علوم پزشکی تهران و انجمن غدد و متابولیسم کودکان قصد دارد بیست و نهمین همایش بین المللی کودکان را از تاریخ 04/08/1396 لغایت 07/08/1396 در سالنهای همایش مرکز طبی کودکان تهران و بیمارستان امام خمینی (ره) در سالن های همایش مرکز برگزار نماید.
دومین جشنواره ملی و کنگره بین المللی علوم وفناوری های سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختی
دومین جشنواره ملی و کنگره بین المللی علوم وفناوری های سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختی -19 لغایت 21 تیرماه
انتصاب مسئول گروه تجاری سازی
دكتر محمدرضا منظم، مدیر دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه، به موجب حکمی دكتر محسن امین را به سمت مسئول گروه تجاری سازی، منصوب کرد.
روش تعیین درجه کیفی هر یک از مقالات
مقالات به لحاظ اثرگذاری یا کیفیت در دسته های مختلفی قرار می گیرند.
تجلیل از 35 برگزیده در هجدهمین جشنواره ابن سینا
جشنواره ابن سینا با هدف معرفی فعالیت های برجسته پژوهشی، آموزشی و نیز خدمات ویژه در حوزه سلامت مشتمل بر بهداشت، درمان، اخلاق پزشکی و مدیریت روز 13 بهمن 95 در تالار ابن سینا برگزار شد.

شورای مدیران