معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تهران، الگوی تحقق آموزش عالی در حوزه علوم پزشکی ، نهادی با برخورداری از هویت و مکتب فکری اصیل و بهره برداری از توان خرد  پژوهشگران در تحقق جامعه دانش بنیان و کارآفرین است. معاونت تحقیقات و فنآوری دانشگاه علوم پزشکی تهران، در راستای چشم انداز دانشگاه که خود متأثر از چشم انداز بيست ساله جمهوری اسلامی ايران می باشد، مهمترین مزیت راهبردی این معاونت در افق این چشم انداز ، تربیت دانشمندان و محققین حکیم ، فکور و متعهد برای رویارویی با انواع چالش ها در ابعاد جهانی ،منطقه ای و ملی و مقابله با تحریم و تهدیدهای بین المللی در حوزه پژوهش و فناوری است. و در این راستا از موقعیت ممتازی در  فرهنگ سازی،  تولید ،تجاری سازی ،خلق ثروت و توسعه  و بروزآمد تحولات علم و فناوری مرزهای دانش برخورداراست  تا به  جایگاه نخست آموزش و پژوهش در دانشگاه های منطقه، الگوی فرهنگی و ارائه دهنده عادلانه ترین و کارآمدترین خدمات سلامت و قرارگرفتن میان دویست دانشگاه برتر دنیا در حوزه آموزش و پژوهش کسب نماید.معاونت تحقیقات و فنآوری با داشتن مدیریت هایی شامل مدیریت امور پژوهشی، کتابخانه مرکزی، مرکز پژوهشهای دانشجویی، انتشارات و دفتر ارتباط با صنعت و دفتر ثبت اختراعات و ابداعات ؛ تلاش گستره جهت توسعه پژوهش، طراحی نقشه جامع علمی کشور، اولویت بندی نیازهای واقعی کشور در انجام پژوهش و تولید علم را از اولویت های کاری خود قرارداده است.

 

حوزه های اصلی مأموریتی این معاونت  :

 • پژوهش هاي بنيادي، كاربردي و توسعه اي مرتبط با سلامت و زيست فناوري

 •  تربيت و پرورش نيروی انسانی بخش پژوهش و ارتقاي توانمندي هاي آنها

 • تجاری‌سازی نتایج پژوهش‌­ها – تجاری‌سازی و بکارگیری دستاوردهای پژوهش و فناوری با حفظ و رعایت مالکیت فکری

 •   تولید، تأمین و انتشار دانش سلامت در تراز جهانی و توزیع کارآمد منابع مالی در حوزه تحقیقات و فناوری

 •  تولیت و تأمین ارائه خدمات سلامت در سطوح منطقه­ای، ملی و استانی

 • نوآوری و تجاری­سازی اولویت­دارترین ماموریت  در همه حوزه مدیریتی این معاونت می باشد.

 

اهداف راهبردی :

این اهداف بر مبنای سند چشم انداز دانشگاه علوم پزشکی تهران در افق 1404 تدوین شده است:

 •    توسعه قابلیت ها
 •    ظرفیت سازی
 •    کارآفرینی

 

اهداف عملیاتی :

 • تسهیل و توسعه فرایند های پژوهشی دانشگاه برمبنای تجربیات علمی و بومی برمبنای اصول اخلاقی
 • ارتقای فعالیت های پژوهشی و فناوری با محوریت برنامه توسعه کشور و دانشگاه
 • ارتقائ کارایی و اثربخشی فعالیت ها در حوزه معاونت پژوهشی

 

استقرار نظام علم سنجی :

 • استقرار نظتم جامع تحقیقات اساتید و تخصیص گرنت
 • سامان بخشی و اصلاح ساختار نهاد های پژوهشی وابسته شامل ،پژوهشگاه، پژوهشکده و مراکز و موسسات تحقیقاتی
 • ارتقائ مدیریت توسعه پژوهش بنیادی و فتناوری جدید و تجاری سازی علوم پزشکی
 • همسو سازی ، تعامل در راستای  اثربخشی پژوهش ها با سایر مراکز مربوطه و حمایت از جذب سرمایه گذاران و خیرین و تجاری سازی با حفظ حقوق معنوی آثار بدیع