پيام تسليت معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه، مدیران و کارکنان اين حوزه به مناسبت شهادت سردار قاسم سليماني

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه، مدیران و کارکنان حوزه تحقیقات و فناوری دانشگاه در پيامي شهادت سردار قاسم سليماني را تسليت گفتند.

متن پيام به شرح زير است:
سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی به آرزوی دیرینش رسید و روح بلندش در جوار یاران پاکش آرام گرفت. اسطوره ای که سال ها باید بگذرد تا برخی از ابعاد خدمات ارزشمندش روشن گردد.
فرماندهی که سردار شد و سرداری که اسطوره گشت. یادش گرامی و راهش پر رهرو. شهادت سردار شجاعت و تقوی را به همگان تسلیت عرض می کنیم.

 معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه، مدیران و کارکنان حوزه تحقیقات و فناوری دانشگاه
کلمات کلیدی