گفتگو با زهرا شویدی، دارنده مدال طلای یازدهمین المپیاد علمی دانشجویی

گفتگو با زهرا شویدی، دارنده مدال طلای یازدهمین المپیاد علمی دانشجویی

زهرا شویدی حضور در یازدهمین المپیاد را تجربه ی لذت بخشی خواند و به دانشجویان توصیه کرد که با شرکت در المپیاد، فضای جدیدی از یادگیری را تجربه کرده و مهارت های ارتباطی و کار تیمی را در خود تقویت کنند.

راه‌اندازی مرکز رشد فناوری سلامت شعبه پژوهشکده علوم اعصاب دانشگاه/ حرکت در جهت ایده های نوآوری، فناوری و خلق ثروت دانش‌بنیان

راه‌اندازی مرکز رشد فناوری سلامت شعبه پژوهشکده علوم اعصاب دانشگاه/ حرکت در جهت ایده های نوآوری، فناوری و خلق ثروت دانش‌بنیان

مرکز رشد فناوری سلامت (علوم اعصاب و حرکت) شعبه پژوهشکده علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی تهران در راستای «بستر مناسب تحقق مأموریت پژوهشکده کارآفرین در عرصه فناوری و نوآوری» راه‌اندازی شد.

بزرگ‌ترین طرح مداخله‌ای پلی‌پیل جهان در کوهورت گلستان توسط محققان پژوهشکده گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی تهران، در مجله لنست منتشر شد

بزرگ‌ترین طرح مداخله‌ای پلی‌پیل جهان در کوهورت گلستان توسط محققان پژوهشکده گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی تهران، در مجله لنست منتشر شد

محققان پژوهشکده گوارش و کبد دانشگاه، در مطالعه پلی ایران، برای نخستین بار موفق شدند، میزان مرگ‌ومیر زودرس ناشی از سکته قلبی و مغزی را تا 50 درصد کاهش دهند.