گفتگو با زهرا شویدی، دارنده مدال طلای یازدهمین المپیاد علمی دانشجویی

گفتگو با زهرا شویدی، دارنده مدال طلای یازدهمین المپیاد علمی دانشجویی

زهرا شویدی حضور در یازدهمین المپیاد را تجربه ی لذت بخشی خواند و به دانشجویان توصیه کرد که با شرکت در المپیاد، فضای جدیدی از یادگیری را تجربه کرده و مهارت های ارتباطی و کار تیمی را در خود تقویت کنند.