برگزاری کارگاه اخلاق در انتشار آثار پژوهشی در دانشکده فناوری های نوین پزشکی

برگزاری کارگاه اخلاق در انتشار آثار پژوهشی در دانشکده فناوری های نوین پزشکی

کارگاه اخلاق در انتشار آثار پژوهشی با حضور دکتر شمسی گوشکی دبیر کمیته ملی اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و اعضای هیئت علمی دانشکده فناوری های نوین پزشکی برگزار شد.

هم اندیشی نمایندگان معاونت تحقیقات و فناوری و مدیریت پدافند غیر عامل دانشگاه برگزار شد

هم اندیشی نمایندگان معاونت تحقیقات و فناوری و مدیریت پدافند غیر عامل دانشگاه برگزار شد

به مناسبت گرامیداشت هفته ملی پدافند غیرعامل ( 8 تا 14 آبان) جلسه هم اندیشی نمایندگان معاونت تحقیقات و فناوری و مدیریت پدافند غیر عامل دانشگاه به مناسبت آغاز هفته پدافند غیر عامل برگزار شد.