نشست بررسی و ارائه وضعیت پژوهشی دانشکده توانبخشی با حضور دکتر صحرائیان، معاون پژوهشی دانشگاه

نشست بررسی و ارائه وضعیت پژوهشی دانشکده توانبخشی با حضور دکتر صحرائیان، معاون پژوهشی دانشگاه

در نشست بررسی وضعیت پژوهشی دانشکده توانبخشی دکتر هادیان با تأکید بر ضرورت و اهمیت پرورش و گزینش مدیران آینده از نسل جوان دانشجویان گفت: زنده کردن روح پژوهش، آموزش و خدمت بزرگ‌ترین رسالت خانواده دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشکده است و روح فرهنگ ایمانی به معنی فرهنگ انسانی زنده است.

حمایت بنیاد ملی نخبگان از پایان نامه ها و رساله های دانشجویان در موضوعات مرتبط با اجتماع و نظام نخبگانی کشور

حمایت بنیاد ملی نخبگان از پایان نامه ها و رساله های دانشجویان در موضوعات مرتبط با اجتماع و نظام نخبگانی کشور

معاونت آینده‌سازان بنیاد ملی نخبگان در مسیر اجرای مأموریت‌های خود در زمینه برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری برای اجتماع نخبگانی آینده‌ساز کشور از پایان‌نامه‌های مقطع کارشناسی ارشد و رساله‌های مقطع دکتری در موضوعات مرتبط با اجتماع و نظام نخبگانی حمایت می‌کند.

برگزاری مراسم معرفی مرکز ملی مطالعات اعتیاد (INCAS) به عنوان مرکز منطقه‌ای ظرفیت سازی و پژوهش در درمان اختلالات مصرف مواد
معرفی مرکز منطقه‌ای آموزش و پژوهش درمان اختلالات ناشی از مصرف مواد

برگزاری مراسم معرفی مرکز ملی مطالعات اعتیاد (INCAS) به عنوان مرکز منطقه‌ای ظرفیت سازی و پژوهش در درمان اختلالات مصرف مواد

مرکز ملی مطالعات اعتیاد از طرف دفتر مقابله با مواد و جرم سازمان ملل متحد (UNODC) و ستاد مبارزه با مواد مخدر به عنوان مرکز منطقه‌ای ظرفیت سازی و پژوهش در درمان اختلالات مصرف مواد انتخاب شده است.