برگزاری کارگاه اخلاق در انتشار آثار پژوهشی در دانشکده فناوری های نوین پزشکی

کارگاه اخلاق در انتشار آثار پژوهشی با حضور دکتر شمسی گوشکی دبیر کمیته ملی اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و اعضای هیئت علمی دانشکده فناوری های نوین پزشکی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشکده فناوری های نوین پزشکی، روز شنبه 2 آذر 98 کارگاه اخلاق در انتشار آثار پژوهشی برگزار شد.
در این کارگاه، دکتر شمسی گوشکی دبیر کمیته ملی اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به بیان مطالب و موارد مهم در خصوص قوانین موجود در بحث انتشار نتایج تحقیقات دانشگاهی پرداخت.
وی با بیان این مطلب که در وزارت و سطح دانشگاه علوم پزشکی تهران اراده جدی در ایجاد و پیگیری سیاست های پژوهشی در جهت ارتقای رعایت استانداردهای اخلاق در پژوهش های علوم پزشکی وجود دارد، به بررسی برخی موارد مهم که باید در دانشکده ها لحاظ شوند پرداخت.
وی افزود: وظیفه اصلی بر دوش عضو هیئت علمی است که بایستی با رعایت شرایط استاندارد یک پژوهش، احتمال وقوع مشکلات مرتبط با مباحث اخلاقی را به حداقل برساند. به عنوان مثال، با توجه به اینکه دانشجوی تحصیلات تکمیلی به صورت تمام وقت است، همه فعالیت های وی باید با نظارت استاد راهنما باشد و بنابراین چاپ مقاله مستقل توسط یک دانشجو قابل توجیه نیست. همچنین نیاز است تا در انجام پژوهش های علمی و به ویژه در مورد کارهای بالینی، صلاحیت مجریان طرح با دقت بیشتری صورت گیرد. تقویت فرهنگ نقد پذیری اساتید در شورای پژوهشی و جلسات دفاع دانشجویان از دیگر مواردی است که به کاهش مشکلات مرتبط با مباحث اخلاقی می انجامد.
برخی از اساتید دانشکده از جمله دکتر فریدی، دکتر قنبری، دکتر طاووسی، دکتر مظلومی، دکتر خرازی، دکتر رحیم نیا و دکتر زحمتکش به بیان مشکلات و موانع موجود و بحث و بررسی در خصوص اتفاقات مرتبط با اخلاق در انتشار پرداختند.
این کارگاه پس از حدود سه ساعت ارائه، بحث، و اظهار نظر به پایان رسید و مقرر شد جلسات تکمیلی در این خصوص در آینده نزدیک برگزار گردد و ماحصل این جلسات به صورت خلاصه ای از منشور اخلاق نشر در آثار علمی در اختیار اساتید و دانشجویان دانشکده قرار گیرد.

کلمات کلیدی