با حضور معاون تحقیقات و فناوری، سومین جلسه شورای پژوهشی در سال 98 برگزار شد

سومین جلسه شورا به‌منظور بررسی طرح‌ها و اولویت‌های پژوهشی در سال 98 تشکیل شد.


به گزارش روابط عمومی معاونت تحقیقات و فناوری، شورای پژوهشی معاونت تحقیقات و فناوری سه‌شنبه 15 دی 98 در تالار حکیم ستاد مرکزی دانشگاه برگزار شد.
در این جلسه 309 طرح پژوهشی از مراکز تحقیقاتی و دانشکده‌ها قرائت و پس از بررسی تصویب شدند.
با نظر و تصمیم اعضای شورا مقرر شد گرنت سرآمدان پژوهش در سال آینده حذف شود و گرنت مرور نظام‌مند هم فقط یک‌بار در سال قابل‌ارائه باشد.
همچنین گرنت مشکل محور یا جامعه‌محور نیز مصوب شد که قرار است طرح‌های کاربردی که مشکل واضحی از جامعه را حل می‌کنند و نتایج آن قابل‌ارائه به مراجع زی ربط است به سه نفر در سال مبلغ بیست میلیون تومان اختصاص یابد که ممکن است این مبلغ افزایش نیز داشته باشد.
در سومین جلسه شورا در سال جاری موضوع افزایش 25 درصدی هزینه طرح کوهورت پژوهشکده گوارش نیز مطرح و مورد موافقت اعضا قرار گرفت که این بودجه از طریق وزارت بهداشت و درمان تأمین می‌شود.
تفویض اختیار کارشناسی، بررسی و تصویب طرح‌های تحقیقاتی دانشکده‌های طب ایرانی، توان‌بخشی، پرستاری و مامایی، مجازی و پیراپزشکی در سال 99 نیز در این جلسه اعلام شد.
از دیگر مصوبات این شورا، دستور تشکیل جلسه‌ای در خصوص نظارت بر سازوکار طرح‌های مربوط به حوزه سلول‌های بنیادی تا پایان سال بود.
خبرنگار: سیده فاطمه جوادی
عکس: وحید مزاجردی
کلمات کلیدی