اعلام عناوین پایان نامه های تحقیقاتی مقاطع تحصیلات تکمیلی از سوی دبیرخانه  ستاد مبارزه با مواد مخدر دفتر ریاست جمهوری در سال 98

اعلام عناوین پایان نامه های تحقیقاتی مقاطع تحصیلات تکمیلی از سوی دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر دفتر ریاست جمهوری در سال 98

در تاریخ 98/4/18 فهرست 142 عنوان اولویت های پایان نامه های مصوب شورای تحقیقات و آموزش دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری در سال 98 ، به دانشگاه ارسال شده است . محققان محترم میتوانند با مراجعه به فهرست مذکور در لینک ارائه شده ، عناوین پایان نامه های مقطع تحصیلات تکمیلی را انتخاب و با حمایت آن دبیرخانه اجرا نمایند .