برگزاری نشست آشنایی با حمایت ها و تسهیلات مالی طرح های فناورانه و کسب کار با حضور نمایندگان شرکت های مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه

برگزاری نشست آشنایی با حمایت ها و تسهیلات مالی طرح های فناورانه و کسب کار با حضور نمایندگان شرکت های مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه

نشست آشنایی با حمایت ها و تسهیلات مالی طرح های فناورانه و کسب کار با حضور مدیر توسعه فناوری دانشگاه، رئیس مرکز رشد فناوری سلامت و نمایندگان شرکت های مرکز رشد در روز شنبه 14 تیرماه برگزار شد.

معرفی خدمات هم‌سرمایه‌گذاری صندوق نوآوری به معاونان پژوهشی دانشگاه‌های علوم پزشکی

معرفی خدمات هم‌سرمایه‌گذاری صندوق نوآوری به معاونان پژوهشی دانشگاه‌های علوم پزشکی

در جلسه مجازی معاونت سرمایه‌گذاری صندوق نوآوری و شکوفایی، خدمات هم‌سرمایه‌گذاری و گرنت سرمایه‌گذاری صندوق نوآوری به معاونان پژوهشی دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران، ایران و شهید بهشتی ارائه شد.