دکتر کریمی: خانواده بزرگ دانشگاه ظرفیت اخلاقی و علمی بالایی را در دوران کووید 19 به نمایش گذاشتند که بایستی در جشنواره مورد توجه قرار گیرند
نخستین نشست هیئت‌داوران بیست و یکمین جشنواره ابن‌سینا برگزار شد

دکتر کریمی: خانواده بزرگ دانشگاه ظرفیت اخلاقی و علمی بالایی را در دوران کووید 19 به نمایش گذاشتند که بایستی در جشنواره مورد توجه قرار گیرند

در نخستین نشست هیئت‌داوران بیست و یکمین جشنواره ابن‌سینا که به‌صورت حضوری و مجازی برگزار شد، درخصوص محورها، شمار برگزیدگان، جوایز و تاریخ برگزاری جشنواره بحث و تبادل نظر شد.