داده‌کاوی هوشمند به توان شناختی

فراخوان ملی شناخت و تحلیل گفتمان و رفتار جامعه ایرانی در بحران کرونا

فرصتی نو برای حضور نخبگان در تصمیم سازی

ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی به منظور مطالعه و تحلیل اثر شرایط کرونا بر دینامیک رفتار،  نگرش و گفتمان جامعه، شناخت بهتر جامعه ایرانی در شرایط بحرانی، اقدام به برگزاری « فراخوان ملی شناخت و تحلیل گفتمان و رفتار جامعه ایرانی در بحران کرونا » به مدد داده کاوی هوشمند به توان شناختی کرده است.

برای آگاهی از اهداف، دادگان فراهم شده و شرایط به وب سایت فراخوان به آدرس زیر مراجعه شود.

لینک  وب سایت فراخوان

مدیر سیستم
تهیه کننده:

مدیر سیستم

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *