دومین کارگاه از مرحله دوم تامزآپ با عنوان' لین استارتاپ و طراحی MVP ' برگزار شد

دومین کارگاه از مرحله دوم تامزآپ با عنوان' لین استارتاپ و طراحی MVP ' برگزار شد

دومین کارگاه از مرحله دوم تامزآپ با عنوان' لین استارتاپ و طراحی MVP' ، با حضور اعضای هیئت علمی، دانشجویان و کارمندان دانشگاه علوم پزشکی تهران ، روز چهارشنبه 10 مهر 98 در سالن اجتماعات ساختمان آزمایشگاه جامع تحقیقات برگزار شد.

برگزاری جلسه شورای عمومی مدیریت توسعه فناوری و ارتباط با صنعت با حضور مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه

برگزاری جلسه شورای عمومی مدیریت توسعه فناوری و ارتباط با صنعت با حضور مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه

مدیر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت دانشگاه گفت: تعامل با روحانیت و دست اندرکاران حوزه فرهنگ در زمینه فناوری و ارتباط با صنعت از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.

نشست اطلاع رسانی نتایج پژوهش های انجام شده در مراکز تحقیقاتی پژوهشکده علوم اعصاب دانشگاه برگزار شد
پژوهشکده علوم اعصاب (بازتوانی عصبی)؛ پیشرو در تولید علم و پژوهش هایی برای بهبود شاخص های زندگی

نشست اطلاع رسانی نتایج پژوهش های انجام شده در مراکز تحقیقاتی پژوهشکده علوم اعصاب دانشگاه برگزار شد

گزارش پیشرفت طرح‌های تحقیقاتی کاربردی پژوهشکده علوم اعصاب دانشگاه با حضور محققین و پژوهشگران پژوهشکده برای اصاحب رسانه ها ارائه شد.