راه‌اندازی مرکز رشد فناوری سلامت شعبه پژوهشکده علوم اعصاب دانشگاه/ حرکت در جهت ایده های نوآوری، فناوری و خلق ثروت دانش‌بنیان

راه‌اندازی مرکز رشد فناوری سلامت شعبه پژوهشکده علوم اعصاب دانشگاه/ حرکت در جهت ایده های نوآوری، فناوری و خلق ثروت دانش‌بنیان

مرکز رشد فناوری سلامت (علوم اعصاب و حرکت) شعبه پژوهشکده علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی تهران در راستای «بستر مناسب تحقق مأموریت پژوهشکده کارآفرین در عرصه فناوری و نوآوری» راه‌اندازی شد.

بزرگ‌ترین طرح مداخله‌ای پلی‌پیل جهان در کوهورت گلستان توسط محققان پژوهشکده گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی تهران، در مجله لنست منتشر شد

بزرگ‌ترین طرح مداخله‌ای پلی‌پیل جهان در کوهورت گلستان توسط محققان پژوهشکده گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی تهران، در مجله لنست منتشر شد

محققان پژوهشکده گوارش و کبد دانشگاه، در مطالعه پلی ایران، برای نخستین بار موفق شدند، میزان مرگ‌ومیر زودرس ناشی از سکته قلبی و مغزی را تا 50 درصد کاهش دهند.

اولین جلسه از سلسله جلسات انتقال تجربیات انجمن علوم اعصاب مرکز پژوهش های علمی دانشجویان برگزار شد

اولین جلسه از سلسله جلسات انتقال تجربیات انجمن علوم اعصاب مرکز پژوهش های علمی دانشجویان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های علمی دانشجویان، اولین جلسه از سلسله جلسات انتقال تجربیات انجمن علوم اعصاب با حضور دکتر رضا راجی مهر، محقق سابق علوم اعصاب شناختی در دانشگاه MIT و محقق فعلی دانشگاه کمبریج، ۳۰ مرداد 98 در محل سالن آمفی‌تئاتر مرکز پژوهش های دانشجویان برگزار شد.