دکتر متولیان از روحیه کارآفرینی در اعضای هیئت علمی جوان دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت.

جهت‌گیری دانشگاه‌های جهان به‌سوی دانشگاه‌های کارآفرین، نوآور و مسئله محور،‌ موضوعی است که طی دهه‌های اخیر مورد توجه جدی بوده است

روحیه کارآفرینی بالا در اعضای هیئت علمی جوان دانشگاه علوم پزشکی تهران

جهت‌گیری دانشگاه‌های جهان به‌سوی دانشگاه‌های کارآفرین، نوآور و مسئله محور،‌ موضوعی است که طی دهه‌های اخیر مورد توجه جدی بوده است. پرواضح است که حرکت در این مسیر، بدون وجود ظرفیت‌های نوآوری و کارآفرینی در اساتید دانشگاه، دشوار و شاید امکان‌ناپذیر باشد.

با توجه به این مهم، به‌منظور سنجش ویژگی‌های شخصیتی کارآفرینی در اعضای جوان هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، پژوهشی به منظور تهیه نیمرخ کارآفرینی اعضای هیئت علمی علوم پایه جوان دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شد.

در این طرح 5ویژگی خلاقیت، ریسک پذیری، توفیق طلبی، استقلال طلبی و کنترل درونی 208 هیئت علمی با سابقه کار زیر 5 سال دانشگاه علوم پزشکی تهران بررسی شد که نتایج نشان داد افراد مورد پژوهش بجز از لحاظ ریسک پذیری در 4 ویژگی خلاقیت، توفیق طلبی، استقلال طلبی و کنترل درونی از وضعیت مطلوبی برخوردارند بگونه ای که به طور کلی می توان گفت اعضای هیئت علمی جوان دانشگاه علوم پزشکی تهران از روحیه کارآفرینی بالایی برخوردارند. اما گر چه وضعیت شرکت های دانش بنیان و هسته های فناور دانشگاه علوم پزشکی تهران در وضعیت نسبتا خوبی است، اما با توجه به نتایج این تحقیق انتظار می رود دستاوردهای کارآفرینانه بسیار بالاتری از اساتید دانشگاه ملاحظه گردد که در عمل اینگونه نیست.

لذا در خصوص خروجی های این طرح مصاحبه ای با آقای دکتر متولیان همکار این طرح ترتیب داده شد. ایشان بیان کردند با توجه به نتایج به دست آمده، یک رویکرد این است چون نتایج طرح با دستاوردهای کارآفرینانه دانشگاه تناسب ندارد، به مسیر طی شده پژوهش یا ابزارهای مورد استفاده نقد وارد کنیم،که با بررسی جزئیات پرسشنامه و پاسخ هایی که اساتید داده بودند و همچنین سوابق مقالات و سایر مطالعات انجام شده و صحت سنجی ابزارهای مورد استفاده در این مطالعه بنظر این رویکرد نمی تواند رویکرد قابل قبولی باشد.

رویکرد دیگر این است که با توجه به نتیجه تحقیق، باید انتظار داشت که شخصیت بالای کارآفرینی اساتید، باعث دستاوردهای کارآفرینی دانشگاه بشود، در حالی که دستاوردهای کنونی تناسب با این انتظار ندارد. بر این اساس باید نقش عوامل دیگر را در این تحلیل در نظر داشت.

در ادامه بیان کردند: با عنایت به داده های دستاوردهای کارآفرینانه دانشگاه می توان این گونه تحلیل کرد که نقش عوامل دیگر تاثیر گذار را باید در عدم تناسب این خروجی ها لحاظ کرد.

ایشان فرمودند: این پژوهش فقط نشان می دهد که شخصیت کارآفرینی در اساتید جوان وجود دارد، اما برای شکل گیری اکوسیستم نوآوری در دانشگاه، نقش عوامل دیگر نیز خیلی موثر است که باید به آنها توجه بیشتری داشت از جمله:

  • عدم وجود آگاهی و توانمندی های کارآفرینی در اساتید
  • عدم وجود زیرساخت ها و خدمات مناسب برای توسعه فعالیت های کارآفرینانه
  • عدم آگاهی از فرصت های موجود
  • عدم وجود انگیزه ها/ شخصیت های کارآفرینی در سایر بازیگران اکوسیستم نوآوری و کارآفرینی دانشگاه (دانشجویان، مدیران، فرآیندهای مشوق و...)
  • عدم توجه دانشگاه به جنبه های کارآفرینی (تمرکز بر حوزه های پژوهشی) که باعث می شود انتظارات از اساتید متفاوت از توانمندی های کارآفرینانه ایشان باشد.

 لذا به عنوان خروجی این پژوهش، می توان تحلیل کرد که اگر قرار است اقداماتی را برای حرکت به سوی دانشگاه کارآفرین انجام دهیم، نیازی نیست روی ابعاد شخصیتی کاری انجام دهیم و باید عوامل دیگر را به عنوان فرضیات پژوهش های دیگر در نظر بگیریم و بعد از شناسایی نقاط ضعف، روی آنها کار کنیم.

کلمات کلیدی
مدیر سیستم
تهیه کننده:

مدیر سیستم

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *