دومین جلسه از سلسه نشست های اخلاق در پژوهش

دومین جلسه از سلسه نشست های اخلاق در پژوهش روز سه شنبه در تاریخ 8 مهرماه 1399 ساعت 13 الی 14.30 برگزار می شود.

لطفا جهت دریافت گواهی و امتیاز فرهنگی اطلاعات خود(نام. نام خانوادگی. ایمیل و کدملی) را در زمان برگزاری کارگاه از طریق ایمیل ethics@sina.tums.ac.ir یا vcr.ethics@gmail.com ارسال نمایید. گواهی ها بعد از برگزاری 4 جلسه از طریق ایمیل به اعضای شرکت کننده اعطا خواهد شد.

کلمات کلیدی
مدیر سیستم
تهیه کننده:

مدیر سیستم

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *