نتایج رتبه‌بندی دانشکده‌های توانبخشی کشور بر‌اساس شاخص H-index، همراه با سایر شاخص‌های علم‌سنجی منتشر شده است.

: اداره انتشارات و علم‌سنجی دانشگاه

 

نتایج رتبه‌بندی دانشکده‌های توانبخشی کشور بر‌اساس مقالات منتشر شده با وابستگی سازمانی (Affiliation) دانشکده و دانشگاه مذکور، مبتنی بر بانک اطلاعاتی Scpous استخراج شده است. در این رتبه‌بندی تعداد مقالات تمامی اعضای هیات‌علمی دانشکده توانبخشی هر دانشگاه علوم پزشکی به تفکیک دانشگاه استخراج شده و سپس استنادات و شاخص H-index آن درج گردیده است.

توضیحات تکمیلی :

علم‌سنجی (Scientometrics) دانش اندازه‌گیری و تحلیل علم است که به سنجش تولیدات علمی پژوهشگران، دانشگاه‌ها و کشورها در قالب متغیرهای کمی می‌پردازد. شاخص‌های علم‌سنجی شامل شاخص‌های ارزیابی کمیت و کیفیت برونداد علمی پژوهشگران است که می‌تواند مبنای ارزشیابی، رتبه بندی و ارتقاء اعضای هیات علمی قرار می‌گیرد.

علم‌سنجی دسته‌ای از روش‌های کمی است که به تحلیل علم به‌عنوان یک فرایند اطلاعاتی تأکید دارد، به تعبیر ساده‌تر، دانش اندازه‌گیری علم است. به طور کلی سه منبع انتشارات، استنادات و اختراعات در این روش وجود دارد. ساده‌ترین کارکرد آن اندازه‌گیری میزان برونداد پژوهشی و یا میزان برونداد علمی یک فرد است و غیر از سنجش برونداد علمی یک فرد در ارزیابی تاریخچه علمی یک‌رشته نیز به ما کمک می‌کند.

علم‌سنجی علمی بین‌رشته‌ای است و در سیاست‌گذاری پژوهشی و مدیریت پژوهشی، بررسی تاریخ یک‌رشته علمی، جامعه‌شناسی علم کتابداری و اطلاع‌رسانی و تخصیص منابع پژوهشی کاربرد مهمی دارد، همچنین در عرصه نوشتار مقالات یک راهنما برای ماست و شاخص‌های متنوعی دارد؛ تعداد مقالات یک فرد نمادی از کمیت کار و تعداد استنادات به مقالات، نماد کیفیت است.

 

 

 

 

کلمات کلیدی