کارگاه آموزشی " پروپوزال نویسی و نحوه اعطای گرنت طرح های ارتباط با صنعت"

کارگاه آموزشی " پروپوزال نویسی و نحوه اعطای گرنت طرح های ارتباط با صنعت"

کارگاه آموزشی " پروپوزال نویسی و نحوه اعطای گرنت طرح های ارتباط با صنعت" با حضور 30 نفر از اعضای هیئت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی، روز سه شنبه 11 تیر 98 به مدت 2 ساعت در سالن اجتماعات دانشکده تغذیه و علوم رژیم شناسی برگزار شد.

انعقاد تفاهم نامه همکاری اداره تجهیزات و ملزومات پزشکی و مرکز رشد فناوری زیست مواد و تجهیزات دندانپزشکی

انعقاد تفاهم نامه همکاری اداره تجهیزات و ملزومات پزشکی و مرکز رشد فناوری زیست مواد و تجهیزات دندانپزشکی

با هدف کمک به متخصصان حوزه تجهیزات پزشکی و به منظور تسهیل و تسریع در فرایندهای تجاری سازی و ارائه خدمات رگولاتوری و اخذ پروانه ساخت ، مرکز رشد فناوری زیست مواد و تجهیزات دندانپزشکی تفاهم نامه ای را با اداره تجهیزات و ملزومات پزشکی منعقد کرد.

واحدهای تولیدی دانش‌بنیان از تخفیف 25 درصدی بهره‌مند می‌شوند

واحدهای تولیدی دانش‌بنیان از تخفیف 25 درصدی بهره‌مند می‌شوند

خوشبختانه با نظر مساعد و فعالیت ارزشمند دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی، بر اساس مصوبه هیات محترم وزیران، مناطق ویژه اقتصادی به منظور جذابیت سرمایه گذاری و بهبود وضعیت شرکت های خوشبختانه با نظر مساعد و فعالیت ارزشمند دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی، بر اساس مصوبه هیات محترم وزیران، مناطق ویژه اقتصادی به منظور جذابیت سرمایه گذاری و بهبود وضعیت شرکت های

دکتر کریمی: ارتقا کیفیت آموزش پزشکی عمومی اولویت امروز دانشگاه است

دکتر کریمی: ارتقا کیفیت آموزش پزشکی عمومی اولویت امروز دانشگاه است

دکتر کریمی: ارتقا کیفیت آموزش پزشکی عمومی اولویت امروز دانشگاه است دکتر کریمی: ارتقا کیفیت آموزش پزشکی عمومی اولویت امروز دانشگاه است دکتر کریمی: ارتقا کیفیت آموزش پزشکی عمومی اولویت امروز دانشگاه است

بازدید نوروزی دکتر صحرائیان، عضو هیئت رئیسه دانشگاه از مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره) و مرکز

بازدید نوروزی دکتر صحرائیان، عضو هیئت رئیسه دانشگاه از مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره) و مرکز

بازدید نوروزی دکتر صحرائیان، عضو هیئت رئیسه دانشگاه از مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره) و مرکزبازدید نوروزی دکتر صحرائیان، عضو هیئت رئیسه دانشگاه از مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره) و مرکز

سخنرانی علمی با موضوع «ویرایش اپی‌ژنتیک، دری بسوی دانش وراثت مارک‌های اپی‌ژنتیک» برگزار سخنرانی علمی با موضوع «ویرایش اپی‌ژنتیک، دری بسوی دانش وراثت مارک‌های اپی‌ژنتیک» برگزار

سخنرانی علمی با موضوع «ویرایش اپی‌ژنتیک، دری بسوی دانش وراثت مارک‌های اپی‌ژنتیک» برگزار سخنرانی علمی با موضوع «ویرایش اپی‌ژنتیک، دری بسوی دانش وراثت مارک‌های اپی‌ژنتیک» برگزار

سخنرانی علمی با موضوع «ویرایش اپی‌ژنتیک، دری بسوی دانش وراثت مارک‌های اپی‌ژنتیک» برگزار سخنرانی علمی با موضوع «ویرایش اپی‌ژنتیک، دری بسوی دانش وراثت مارک‌های اپی‌ژنتیک» برگزار سخنرانی علمی با موضوع «ویرایش اپی‌ژنتیک، دری بسوی دانش وراثت مارک‌های اپی‌ژنتیک» برگزار سخنرانی علمی با موضوع «ویرایش اپی‌ژنتیک، دری بسوی دانش وراثت مارک‌های اپی‌ژنتیک» برگزار