اولین جلسه از سلسله جلسات انتقال تجربیات انجمن علوم اعصاب مرکز پژوهش های علمی دانشجویان برگزار شد

اولین جلسه از سلسله جلسات انتقال تجربیات انجمن علوم اعصاب مرکز پژوهش های علمی دانشجویان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های علمی دانشجویان، اولین جلسه از سلسله جلسات انتقال تجربیات انجمن علوم اعصاب با حضور دکتر رضا راجی مهر، محقق سابق علوم اعصاب شناختی در دانشگاه MIT و محقق فعلی دانشگاه کمبریج، ۳۰ مرداد 98 در محل سالن آمفی‌تئاتر مرکز پژوهش های دانشجویان برگزار شد.

گفت‌وگو با مدیر توسعه فناوری و ارتباط دانشگاه با صنعت در خصوص شیوه‌نامه خرید از نمایشگاه ساخت ایران و فن بازار ملی سلامت در دانشگاه علوم پزشکی تهران

گفت‌وگو با مدیر توسعه فناوری و ارتباط دانشگاه با صنعت در خصوص شیوه‌نامه خرید از نمایشگاه ساخت ایران و فن بازار ملی سلامت در دانشگاه علوم پزشکی تهران

در پی تصویب شیوه‌نامه خرید از نمایشگاه ساخت ایران و فن بازار ملی سلامت در دانشگاه علوم پزشکی تهران با دکتر محمدرضا منظم، مدیر توسعه فناوری و ارتباط دانشگاه با صنعت گفت‌وگو شد.

چهلمین جلسه کمیته فناوری دانشگاه

چهلمین جلسه کمیته فناوری دانشگاه

چهلمین جلسه کمیته فناوری دانشگاه در روز سه شنبه 18 تیر 98، ساعت 11صبح در محل سالن شورای معاونت تحقیقات و فناوری برگزار گردید.