نشست اطلاع رسانی نتایج پژوهش های انجام شده در مراکز تحقیقاتی پژوهشکده علوم اعصاب دانشگاه برگزار شد
پژوهشکده علوم اعصاب (بازتوانی عصبی)؛ پیشرو در تولید علم و پژوهش هایی برای بهبود شاخص های زندگی

نشست اطلاع رسانی نتایج پژوهش های انجام شده در مراکز تحقیقاتی پژوهشکده علوم اعصاب دانشگاه برگزار شد

گزارش پیشرفت طرح‌های تحقیقاتی کاربردی پژوهشکده علوم اعصاب دانشگاه با حضور محققین و پژوهشگران پژوهشکده برای اصاحب رسانه ها ارائه شد.

بازدید سفیر سوئیس در تهران از مرکز ملی مطالعات اعتیاد؛ قطب آموزش منطقه‌ای (خاورمیانه و آسیای مرکزی)

بازدید سفیر سوئیس در تهران از مرکز ملی مطالعات اعتیاد؛ قطب آموزش منطقه‌ای (خاورمیانه و آسیای مرکزی)

برای هماهنگی و شروع پروژه‌های مشترک سفیرسویئس در تهران Markus Leitner و دکتر Chantal Delli مشاور او از مرکز ملی مطالعات اعتیاد، قطب علمی، پژوهشی اعتیاد منطقه در حوزه اعتیاد بازدید کردند.

اولین جلسه از سلسله جلسات انتقال تجربیات انجمن علوم اعصاب مرکز پژوهش های علمی دانشجویان برگزار شد

اولین جلسه از سلسله جلسات انتقال تجربیات انجمن علوم اعصاب مرکز پژوهش های علمی دانشجویان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های علمی دانشجویان، اولین جلسه از سلسله جلسات انتقال تجربیات انجمن علوم اعصاب با حضور دکتر رضا راجی مهر، محقق سابق علوم اعصاب شناختی در دانشگاه MIT و محقق فعلی دانشگاه کمبریج، ۳۰ مرداد 98 در محل سالن آمفی‌تئاتر مرکز پژوهش های دانشجویان برگزار شد.