اعلام آخرین مهلت پذیرش طرح های تحقیقاتی

رنک اول سال 99 مرکز پژوهش های علمی دانشجویان

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند، آخرین مهلت پذیرش طرح های تحقیقاتی رنک اول سال 99 مرکز پژوهش های علمی دانشجویان 15 بهمن ماه 98خواهد بود.
علاقمندان می توانند طرح های تحقیقاتی خود را تا تاریخ ذکر شده از طریق سامانه پژوهشیار به دانشکده/ مرکز هدف: م پ دانشجویی ارسال کنند.    
کلمات کلیدی