صفحه اصلي > اخبار سایت 
 


  چاپ        ارسال به دوست

هفتاد و چهارمین جلسه کمیته اجرایی ارتباط با صنعت دانشگاه برگزار شد.هفتادوچهارمین جلسه کمیته اجرایی ارتباط با صنعت دانشگاه با حضور اعضا در روز سه شنبه مورخ 97/11/16بر گزار شد.

در این جلسه، در مجموع 10 طرح شامل4 طرح پژوهشی با اعتبار سه میلیارد و ششصدو نود میلیون ریال و6 طرح خدماتی با اعتبار یک میلیاردو سیصدو چهل و هشت میلیون ریال مطرح گردید. در مجموع هشت طرح با ارزش ریالی مصوب گردید که ارزش ریالی طرح های مصوب معادل چهار میلیارد و دویست و نود هشت مصوب گردید. 

 

همچنین در این جلسه دو گرنت اولین طرح پژوهشی ارتباط با صنعت مصوب گردید.

1-      گرنت اولین طرح پژوهشی ارتباط با صنعت به میزان چهل و پنج میلیون ریال

2-       گرنت اولین طرح پژ.وهشی ارتباط با صنعت با هدایت پایان نامه به میزان دویست میلیون ریال 

 


١٢:٣٥ - چهارشنبه ١٧ بهمن ١٣٩٧    /    عدد : ٨٤٩٤٥    /    تعداد نمایش : ٦٠اخبار داخلی آرشیو ...


همایش و سمینار آرشیو ...