صفحه اصلي > اخبار سایت 
 


  چاپ        ارسال به دوست

ابلاغ انتصاب های جدید در دانشکده طب ایرانی

به گزارش روابط عمومی دانشکده طب ایرانی، دکتر حسین رضایی زاده در ابلاغ های جداگانه دکتر ملیحه تبرایی  را به سمت رییس سلامتکده خارک، دکتر محمدحسین آیتی را به سمت نماینده دانشکده و رییس سلامتکده طوبی، دکتر فاطمه نجات بخش را به سمت مدیر آموزش بالینی دانشکده، دکتر سیدحمید کمالی را به سمت مدیر برنامه تحقیقات بالینی دانشکده، و دکتر مهدی علیزاده را به سمت مدیر واحد مهندسی طب و تحقیقات میان رشته ای منصوب کرد.

متن احکام به شرح زير است:

سرکار خانم دکتر ملیحه تبرائی آرانی
همکار و استادیار محترم دانشکده

با سلام و تحیت
دانشکده طب ایرانی از بدو تأسیس تا کنون مرهون خدمات همکاران ارزشمندی است که با تلاش صادقانه و همکاری صمیمانه خود، موجبات رشد و پیشرفت آکادمیک دانش بومی و ملّی طب ایرانی را فراهم کردند و سلامتکده های طب ایرانی یکی از بارزترین مصادیق خدمت و نماد تلاش برای بهبود سلامت و بهداشت جامعه هستند.
با توجه به توانمندی و سوابق ارزشمندتان در همکاری برای توسعه و ارتقای دانشکده طب ایرانی، سرکارعالی به عنوان «رئیس سلامتکده خارک» منصوب می شوید.
از سرکارعالی انتظار دارم در نهایت همراهی و همدلی با سایر همکاران برای تحقق اهداف و در راستای کسب مرجعیت علمی دانشکده طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی تهران کوشا باشید و در اسرع وقت نسبت به تنظیم برنامه در راستای چگونگی و بهبود خدمات علمی، آموزشی، پژوهشی و درمانی و ارتقای عملکرد سازمانی، اخلاق حرفه ای و تکریم بیماران، پزشکان، دستیاران، کارمندان و مراجعان اقدام فرمایید و با توجه به ابعاد فعالیتهای سلامتکده در هماهنگی کامل با سایر بخشهای دانشکده عمل نمایید.

جناب آقای دکتر محمد حسین آیتی
همکار و استادیار محترم دانشکده

با سلام و تحیت
دانشکده طب ایرانی از بدو تأسیس تا کنون مرهون خدمات همکاران ارزشمندی است که با تلاش صادقانه و همکاری صمیمانه خود، موجبات رشد و پیشرفت آکامیک دانش بومی و ملّی طب ایرانی را فراهم کردند و سلامتکده های طب ایرانی یکی از بارزترین مصادیق خدمت و نماد تلاش برای بهبود سلامت و بهداشت جامعه هستند.
با توجه به توانمندی و سوابق ارزشمندتان در همکاری برای توسعه و ارتقای دانشکده طب ایرانی، جنابعالی به عنوان نماینده دانشکده و «رئیس سلامتکده طوبی» منصوب می شوید.
سلامتکده طوبی به عنوان نماد همکاری بین بخشی و جلب مشارکتهای خارج از دانشگاه، تا کنون منشأ خیر و برکت فراوانی بوده و از جنابعالی انتظار دارم در نهایت همراهی و همدلی با سایرهمکاران برای تحقق اهداف و در راستای کسب مرجعیت علمی دانشکده طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی تهران کوشا باشید و در اسرع وقت نسبت به تنظیم برنامه در راستای چگونگی و بهبود خدمات علمی، آموزشی، پژوهشی و درمانی و ارتقای عملکرد سازمانی، اخلاق حرفه ای و تکریم بیماران، پزشکان، دستیاران، کارمندان و مراجعان اقدام فرمایید و با توجه به ابعاد فعالیتهای سلامتکده در هماهنگی کامل با سایر بخشهای دانشکده عمل نمایید.

همکار ارجمند سرکار خانم دکتر فاطمه نجات بخش
استادیار محترم دانشکده

با سلام و تحیت
توفيق آموزش و پژوهش در دانشگاه علوم پزشکي تهران افتخاري ارزشمند است و خدمت در دانشکده طب ایرانی که مبتنی بر دانش بومی و ملی این سرزمین در بالاترین نهاد علوم پزشکی کشور شکل گرفته و در راستای توسعه منطقی علوم پایه و بالینی این دانش حرکت می کند توفیقی مضاعف است.
با توجه به ماهیت رشته طب ایرانی در قالب دکترای تخصصی (Ph.D.) توجه به پژوهش از یک سو دارای اهمیت فراوان است اما توجه به بالین و آموزشهای بالینی دستیاران محترم به عنوان پزشکان متخصصی که در آینده بخشی از بار بهداشت و سلامت جامعه را بر عهده خواهند داشت از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
با توجه به توانمندی و سوابق ارزشمندتان در بخش آموزش و مدیریت سلامتکده، سرکارعالی به عنوان «مدیر آموزش بالینی دانشکده» منصوب می شوید.
انتظار دارم با هماهنگی کامل با گروه های آموزشی، معاونت محترم آموزشی و دفتر مطالعات و توسعه آموزش دانشکده برای برنامه ریزی آموزشی بالینی دستیاران محترم چه در مقطع آموزشی و چه در مقطع پژوهشی و در همه سلامتکده های زیرمجموعه و نیز بیمارستان ها و درمانگاه های همکار اقدام فرمایید و به زودی برنامه جامع و منظم و دقیقی برای آموزشهای بالینی در دسترس قرار گیرد و البته نظارت مستمر بر اجرای آن و بازخورد از کمیت و کیفیت آن به هیات رئیسه دانشکده داده شود.

همکار ارجمند جناب آقای دکتر سید حمید کمالی
استادیار محترم دانشکده

با سلام و تحیت
توفيق آموزش و پژوهش در دانشگاه علوم پزشکي تهران افتخاري ارزشمند است و خدمت در دانشکده طب ایرانی که مبتنی بر دانش بومی و ملی این سرزمین در بالاترین نهاد علوم پزشکی کشور شکل گرفته و در راستای توسعه منطقی علوم پایه و بالینی این دانش حرکت می کند توفیقی مضاعف است.
کسب مرجعیت علمی توسط دانشکده طب ایرانی و تلاش برای استفاده حداکثری از تمام ظرفیتهای موجود، از اهداف دانشکده است که به نظر می رسد با یک نگاه درون نگر برای هم افزایی علمی در ابعاد مختلف آموزشی، پژوهشی و خدمات بالینی و دارویی می توان به این اهداف دست یافت.
با توجه به توانمندی و سوابق ارزشمندتان در مدیریت کلان و فعالیتهای ملی و پژوهشی و آموزشی، جنابعالی به عنوان «مدیر برنامه تحقیقات بالینی دانشکده» منصوب می شوید.
امیدوار هستم با استفاده از تجارب قبلی و رایزنی با تمامی همکاران در بخشهای مختلف آموزشی، برنامه ریزی برای ثبت اطلاعات بیماران، زمینه سازی برای پژوهش های هدفمند، استفاده علمی از مداخلات درمانی و استفاده اثربخش از نتایج و برون دادهای خدمات بالینی را به نحو احسن انجام داده و با کمک هیات رئیسه دانشکده، امکان اجرای آن را فراهم آورید. بدون شک این اقدام در دهه دوم فعالیت دانشکده، تاثیر بسیار مهمی در آینده طب ایرانی و پژوهشهای آن خواهد داشت.

همکار ارجمند جناب آقای دکتر مهدی علیزاده
استادیار محترم دانشکده

با سلام و تحیت
توفيق آموزش و پژوهش در دانشگاه علوم پزشکي تهران افتخاري ارزشمند است و خدمت در دانشکده طب ایرانی که مبتنی بر دانش بومی و ملی این سرزمین در بالاترین نهاد علوم پزشکی کشور شکل گرفته و در راستای توسعه منطقی علوم پایه و بالینی این دانش حرکت می کند توفیقی مضاعف است.
کسب مرجعیت علمی توسط دانشکده طب ایرانی و تلاش برای استفاده حداکثری از تمام ظرفیتهای موجود، از اهداف دانشکده است که به نظر می رسد با هم افزایی علمی در ابعاد مختلف آموزشی، پژوهشی و خدمات بالینی و دارویی با سایر گروه ها و رشته های پزشکی و مرتبط با علوم پزشکی می توان به این اهداف دست یافت.
با توجه به توانمندی و سوابق ارزشمندتان در همکاری بین بخشی و مطالعات میان رشته ای، جنابعالی به عنوان «مدیر واحد مهندسی طب و تحقیقات میان رشته ای» منصوب می شوید.
امیدوارهستم با استفاده از تجارب قبلی و رایزنی با تمامی همکاران در بخشهای مختلف درون دانشکده و سایر بخشهای دانشگاه و سایر دانشگاه ها نقش شایسته و درخوری برای ایجاد الگوی فعالیتهای چند رشته ای و بین رشته ای ارائه دهید و در تولید علم با نگرش حرکت در مرزهای دانش کوشا و موفق باشید.

دکتر حسین رضایی زاده
رییس دانشکده طب ایرانی

خبر: خاطره فهیمی


١٤:٥٠ - شنبه ٢٣ دی ١٣٩٦    /    عدد : ٧٣٧١١    /    تعداد نمایش : ٧٣٣اخبار داخلی آرشیو ...


همایش و سمینار آرشیو ...