صفحه اصلي > اخبار سایت 
 


  چاپ        ارسال به دوست

تصویب 14 طرح ارتباط با صنعت در پنجاه و هفتمین جلسه ارتباط با صنعت دانشگاه

تصویب 14 طرح ارتباط با صنعت در پنجاه و هفتمین جلسه ارتباط با صنعت دانشگاه

پنجاه و هفتمین جلسه کمیته اجرایی ارتباط با صنعت دانشگاه با حضور اعضا در روز سه شنبه مورخ 6/21/ 96بر گزار شد.  در این جلسه، ،در مجموع 14طرح شامل 8 طرح پژوهشی ( 7طرح جدید و یک طرح از جلسه قبل ) و 6 طرح خدماتی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. ارزش ریالی کل طرح ها معادل چهارده میلیارد و نهصد و پنجاه و پنج میلیون ریال بود.  ارزش ریالی اعتبار جذب شده از 8 طرح پژوهشی معادل یازده میلیارد و سیصد و هفتاد و هفت میلیون و هشتصد و شست هزار ریال، و اعتبار جذب شده از 6 طرح خدماتی معادل سه میلیارد و پانصدو هفتاد و شش میلیون و نهصد هزار ریال می باشد. در بخش دیگر این جلسه، فرایند تفویض اختیار شوراهای محیطی دانشکده بهداشت و پژوهشکده محیط زیست ،  بر اساس ماده 7 دستور العمل اجرایی طرح های ارتباط با صنعت دانشگاه نیز مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. اعضای کمیته این اقدام را در راستای تسهیل امور مربوط به طرح های ارتباط با صنعت و به صورت ضابطه مند مورد حمایت قرار دادند.  در بخش دیگر این جلسه موضوع امتیاز طرح های تحقیقاتی مشترک مطرح گردید.  


١٥:٢٧ - چهارشنبه ٢٢ شهريور ١٣٩٦    /    عدد : ٧٠٧٦٩    /    تعداد نمایش : ٨٩اخبار داخلی آرشیو ...


همایش و سمینار آرشیو ...