صفحه اصلي > اخبار سایت 
 


  چاپ        ارسال به دوست

فاطمه ابراهیم پوردانشجوی کارشناسی ارشد بهداشت محیط از پایان نامه خود دفاع کرد

فاضلاب به هر طریقی که دفع شود، چه به صورت پساب خروجی از تصفیه خانه ها و چه به صورت تصفیه نشده نهایتاً به منابع آبی و خاکی راه پیدا می کند. دفع نامناسب فاضلاب یکی از دلایل اصلی بیماری در مناطق مختلفی از جهان است که در آنجا تصفیه قابل قبول فاضلاب وجود ندارد. مطالعات نشان داده است که دفع نامناسب فاضلاب 22 درصد از بروز بیماریهای اسهالی را کاهش می دهد. برنامه محیط زیست سازمان ملل در گزارشی تحت عنوان آبهای مریض، فاضلاب مدیریت نشده را عامل انتقال بیماریها، مرگ و میر کودکان و کاهش نیروی کار می داند. گزارش  WHOنیز مرگ سالیانه1.8 میلیون کودک زیر یکسال بدنبال بیماریهای مرتبط با آبهای آلوده را به نوعی به عدم مدیریت مناسب منتسب می دانند. علاوه بر اثرات مضر شناخته شده دفع نامناسب فاضلاب بر سلامت عمومی، منابع آبهای سطحی و زیرزمینی و حیات آبزیان و در نتیجه تنوع بیولوژیکی اکوسیستم های آبی و زنجیره غذایی دریایی نیز تحت تاثیر مدیریت نامناسب فاضلاب قرار می گیرد. بطوریکه براساس گزارش UNEP حدود 245000 کیلومترمربع از اکوسیستم های آبی با کمبود اکسیژن روبرو هستند. بنابراین عملکرد سیستم های تصفیه و دفع فاضلاب باید به گونه ای باشد که مانع تماس انسان، حیات وحش، زنجیره غذایی و موجودات زنده دیگر گردیده و استاندارد های زیست محیطی را برآورده سازد.

برای دستیابی به اهداف تصفیه فاضلاب و در پاسخ به این سوال که چه سطحی از تصفیه بایستی بکار گرفته شود تا سلامت عمومی و محیط زیست حفظ گردد، شیوه های متعدد تصفیه بوجود آمده است. احداث تصفیه خانه ها غالباً همراه با سرمایه گذاری های قابل توجه و هزینه ی بهره برداری چشم گیر همراه است. بدین سبب بهره برداری و نگهداری صحیح از این تصفیه خانه ها در بازده سرمایه گذاری های انجام شده اهمیت ویژه ای دارد. به طور کلی هدف از نگهداری و بهره برداری از تصفیه خانه های فاضلاب، حفظ تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه به منظور میسر شدن بهره برداری بهینه است.

در کشور ما نیز براساس گزارش شرکت مهندسی آب و فاضلاب تا پایان سال 1389 تعداد 126 تصفیه خانه فاضلاب شهری در حال بهره بردای وجود دارد که سیستم تصفیه فاضلاب همه  آنها مبتنی بر فرآیند های تصفیه بیولوژیکی است. فرسوده بودن زیر ساخت های برخی از این تصفیه خانه ها و اثرات آنها بر بهره برداری از سیستم ها، لزوم ارزیابی معایب و مزایای منتسب به این سیستم ها در مقیاس کامل، تعیین قابلیت تصفیه خانه ها برای برآورد مقررات دفع، بررسی کارآیی تصفیه خانه ها پس از ارتقا و تعیین قابلیت مصرف مجدد پساب همگی از مسائل عمده ای هستند که لزوم ارزیابی همه جانبه یا چند منظوره ی سیستم های تصفیه فاضلاب در کشورمان را در چهارچوب پاسخگویی به مقررات و استاندارد های دفع به محیط و یا مصرف در کشاورزی و نیز انتخاب گزینه مناسب با درنظر گرفتن جوانب اقتصادی و فنی را مشهود می سازند.

از آنجایی که تاکنون یک ساختار تکرار پذیر جامع برای ارزیابی بهره برداری سیستم های تصفیه فاضلاب شهری وجود نداشته به همین سبب ممکن است موجب بروز مشکلات عمده ای در زمینه های مختلف و افزایش هزینه های مربوطه و صرف مدت زمان طولانی گردند. لذا کاربرد رویکرد قابل اطمینان می تواند بازدهی کلی تصفیه خانه و فرآیندهای حاکم بر آن را تحت شرایط طراحی و عملکردی پیش بینی نماید. همچنین این رویکرد، غربالگری فناوری های تصفیه را نیز میسر می سازد که به دنبال آن می توان در کنار راهبری مطلوب فرآیندهای تصفیه، الزامات اقتصادی و محیط زیستی را نیز به کار گرفت.

لذا برآن شدیم تا در این مطالعه به ایجاد یک ساختار تکرار پذیر برای این سیستم ها بپردازیم به طوری که با استفاده از این ساختار به راحتی بتوان کارایی سیستم های مختلف تصفیه فاضلاب شهری را بررسی نمود و کاربر به راحتی در هر تصفیه خانه ای تنها با وارد نمودن داده های خام به ورودی این سیستم، گزارش نهایی عملکرد تصفیه خانه ی خود را به شکل ساختاری نظام مند، یکپارچه و واحد با سایر تصفیه خانه ها دریافت نماید. امید است که طراحی چنین زیرساختی برای ایجاد گزارش و تجزیه و تحلیل داده های مربوط به بهره برداری تصفیه خانه ها، به صرفه جویی در وقت و هزینه ها منجر شود.


١٤:٠٢ - يکشنبه ٢٢ مرداد ١٣٩٦    /    عدد : ٧٠١٣٧    /    تعداد نمایش : ٤٦٩اخبار داخلی آرشیو ...


همایش و سمینار آرشیو ...