صفحه اصلي > اخبار سایت 
 


  چاپ        ارسال به دوست

راهنماي مرحله (مصاحبه) آزمون دكتري پژوهشي

راهنماي مرحله (مصاحبه) آزمون دكتري پژوهشي

راهنماي مرحله (مصاحبه) آزمون دكتري پژوهشي

  داوطلبان گرامي

ورود شما را به مرحله مصاحبه آزمون دكتري پژوهشي تبريك گفته و براي شما آرزوي موفقيت داريم، خواهشمند است كليه فايل هاي سوابق مدارك و اطلاعات بارگذاري شده خود در سايت مركز سنجش آموزش پزشكي را در يك لوح فشرده ذخيره كرده و در روز مصاحبه به همراه پرينت مدارك مذكور دريك پوشه شفاف (clear book) به همراه داشته باشيد. مدارك را به ترتيب ذيل در پوشه قرارداده و پس از ورود به اتاق انتظار به كارشناس مربوط تحويل نماييد.

1- تصوير شناسنامه (تمام صفحات) و كارت ملي

2- تصوير كارت پايان خدمت

3- تصوير پايان تعهدات(طرح)

4- مقاله هايي كه شما در آن نويسنده اول يا مسئول باشيد و از سايت هاي ISI/Pub Med  اخذ شده باشد.

5- مدرك زبان

6- ساير مقالات (به تفكيك) و خلاصه مقالات(كنگره، سمينار، همايش)

7- طرحواره تحقيقاتي مرتبط با ايده پژوهشي استاد راهنماي مورد نظر

8- مدارك تحصيلي مقاطع قبلي كه در آن معدل درج شده باشد.

9- گواهي جوايز معتبر داخلي وخارجي

10- گواهي تامين بودجه تحقيقاتي(در صورتي كه موفق به اخذ آن از مرجعي گرديده ايد)

11-گواهي عضويت در هيئت تحريريه مجلات علمي، بنياد ملي نخبگان و ...

12- تصوير صفحه روي جلد كتاب و فصلي كه شماره تاليف يا ترجمه آن را انجام داده ايد (يك جلد از كتاب را ضميمه پوشه فرماييد)

13- گواهي ثبت اختراعات

14- گواهي موافقت بدون قيد و شرط بالاترين مقام مسئول سازمان متبوع با ادامه تحصيل حداقل به مدت 4 سال (در صورتيكه شاغل رسمي يا پيماني سازمان يا نهادي مي باشيد)

تذكر مهم 1: چنانچه شما فاقد مقاله  چاپ شده نمایه شده در ISI/Pub Med  به عنوان نويسنده اول يا مسئول باشيد واجد شرايط مصاحبه نبوده و نمره مصاحبه شما صفر لحاظ مي گردد.

تذكر مهم 2: چنانچه در هريك از مراحل پذيرش مشخص گردد كه داوطلب مدرك يا مدركي غير واقعي و يا جعلي كه منجر به كسب امتياز گرديده ارائه نموده است، طبق ضوابط و مقررات در خصوص وي اقدام خواهد شد.


١٣:٣٤ - شنبه ١٧ تير ١٣٩٦    /    عدد : ٦٩٣٦٦    /    تعداد نمایش : ٥٢٩اخبار داخلی آرشیو ...


همایش و سمینار آرشیو ...