صفحه اصلي > اخبار سایت 
 
سخنرانی علمی با موضوع «ویرایش اپی‌ژنتیک، دری بسوی دانش وراثت مارک‌های اپی‌ژنتیک» برگزار می‌گردد
برنامه سخنرانی دکتر پورکریمی،
معاونان تحقیقات و فناوری دانشگاه های علوم پزشکی کشور به تبادل دانش و تجربه ظرفیت سازی و توسعه فناوری دانشگاه های خود پرداختند.
دانشگاه دزفول برگزار میکند :
کنفرانس علمی یک روزه

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>

اخبار داخلی آرشیو ...


همایش و سمینار آرشیو ...