هر دانشکده، پژوهشگاه، پژوهشکده و مرکز تحقیقات می‌تواند شعبه‌ای از یک مرکز رشد ایجاد کند.
نشست هم‌اندیشی در خصوص همایش و فن بازار ملی سلامت با حضور نمایندگانی از سازمان‌های کارفرمایی ازجمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان تأمین اجتماعی، بهداشت و درمان صنعت نفت، دفتر پژوهش سازمان حفاظت محیط‌زیست، معاونت آموزش و پژوهش هلال‌احمر و گسترش و نوسازی صنایع ایران در سالن شورای معاونت تحقیقات و فناوری تشکیل شد.
دومین همایش بین الملی ثبت بیماریها و پیامدهای سلامت
نشست کمیته ثبت بیماری‌ها و پیامدهای سلامت با حضور مسئول برنامه ملی ثبت وزارت بهداشت، معاون تحقیقات و فناوری، مدیر امور پژوهش و نمایندگان معاونت‌های بهداشت، درمان و حوزه فناوری اطلاعات دانشگاه برگزار شد.
نشست سفیران فناوری ویژه دانشجویان بین‌الملل روز یکشنبه 8 مهر 97 با حضور دانشجویان بین‌الملل دانشگاه در سالن آزمایشگاه جامع برگزار شد.
مراسم تکريم دکتر سيد طاهره جعفر زاده و معارفه دکتر رضا مسائلي در پژوهشکده علوم دندانپزشکي برگزار شد.
دومین نشست هم‌اندیشی برگزاری چهارمین همایش و فن بازار ملی سلامت با حضور نمایندگان 18 دانشگاه علوم پزشکی کشور در سالن شورای معاونت تحقیقات و فناوری برگزار شد.

شورای مدیران