صفحه اصلي > اخبار سایت 
 


  چاپ        ارسال به دوستمدیرتوسعه فناوری و ارتباط با صنعت دانشگاه: هدف اصلی ارتباط دانشگاه با صنعت تقویت آموزش و جهت دار و نیاز محورکردن پژوهش است

ارتباط با صنعت جدا از آموزش وپژوهش نیست.نشست بررسی حمایت های دانشگاه از طرح های ارتباط با صنعت و روش های اجرائی این طرح ها در دانشکده پرستاری و مامایی در پنچم تیر ماه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی معاونت تحقیقات و فناوری: سه شنبه پنجم تیر ماه، نشست حمایت ها و تسهیلات موجود در دانشگاه جهت طرح های ارتباط با صنعت با حضور دکتر منظم مدیر دفتر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت دانشگاه و معاون ایشان دکتر فریدی مجیدی، در دانشکده پرستاری و مامایی برگزار شد.

ریاست دانشکده پرستاری و مامایی، بحث ارتباط با صنعت را جزء نیازهای جامعه، الزامات حرکت به سمت دانشگاه های نسل سوم و چهارم و از تاکیدات برنامه های چهارساله دانشکده و دانشگاه دانست و گفت: باید بررسی شود که چرا دانشکده نتوانسته است در این زمینه اقدامات جدی انجام دهد. در دانشکده ایده هایی وجود دارد که باید روی آنها فکرکرد. شاید آشنا نبودن با مسیر و بسنده کردن به کارهای روتین پژوهشی علت عدم ورود اساتید به این مبحث باشد.

دکتر منظم ضمن ابراز خوشحالی از حضور در جمع اساتید و همکاران این دانشکده گفت: با دانشکده پرستاری و مامایی نا آشنا نیستم و جلسه قبل و قرارهایمان را به یاد می آورم؛ از آن زمان نزدیک به سه سال گذشته است و اکنون دوباره در خدمت شما هستم و تا زمانی که در این مسئولیت هستم وظیفه خود می دانم که بارها و بارها در صورت تمایل دانشکده و شما عزیزان در کنارتان حضور داشته باشم. آنچه امروز عرض خواهم کرد معرفی حمایت ها، تسهیلات، امکانات، ظرفیت ها و بیان زیرساخت هایی است که درحوزه ارتباط با صنعت وجود دارد.

اخیراً ارتباط با صنعت در دانشگاه ما به توسعه فناوری وارتباط با صنعت ارتقاء یافته است و این به فرآیند توسعه دانشگاه ها برمی گردد. در حرکت دانشگاه ها به نسل دوم لازم بود ارتباط با صنعت وجود داشته باشد و مبحث فناوری و خلق ثروت از دانش تولید شده در دانشگاه های نسل سوم مطرح گردیده است.

ارتباط با صنعت جدا ازآموزش وپژوهش نیست.

وی با تاکید بر اهمیت ارتباط با صنعت در دانشگاه ها تصریح کرد: هدف ارتباط با صنعت در واقع تقویت و هدایت آموزش، مبتنی بر نیاز جامعه و توسعه و جهت د ار کردن و نیاز محور پژوهش است. اگر درسی که استاد می دهد با صنعت مورد نظر یا جاهایی که قرار است دانشجویان در آنجا ارائه خدمت کنند تعاملی نداشته باشد؛ قاعدتا درسی هم که می دهد ربطی به آن حوزه نخواهد داشت. لذا یک سری متون علمی تدریس می شود و دانشجوی ما چیزی را که یاد می گیرد ربطی به محیط و فضای کاری آینده وی نخواهد داشت . اگر دانشگاه با صنایعی که قرار است به آنها خدمات ارائه کند تعامل نداشته باشد نمی‌تواند فارغ التحصیلی را تحویل دهد که برای آنها قابل استفاده باشد. این در حالی است که نیازهای جامعه به طور مرتب در حال تغییر می باشد.

وی افزود: دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه علوم پزشکی تهران هم زمان با ورود دانشگاه به نسل دوم و موج توسعه تحقیقات در دانشگاه در سال ۸۱ راه اندازی شد. حوزه پژوهش هم زمان با ایجاد تسهیلات و تغییرات در خود، موضوع ارتباط با صنعت را مطرح کرد تا تضمین کننده پایداری تحقیق و همچنین تطبیق پژوهش با نیاز جامعه باشد.

در حرکت دانشگاه ها به سمت نسل سوم ارتباط با صنعت و توسعه فناوری را یک ضرورت می‌بینم ولی توقع این را نداریم که تمام اساتید ما فن آور باشند. در عین حال در محیط آموزشی و پژوهشی نمی توان پذیرفت که ارتباط بین گروه آموزشی، استاد یا دانشکده و مرکز تحقیقاتی با صنعت وجود نداشته باشد.

ایشان توضیح دادند: در آیین نامه ارتباط با صنعت، صنعت به محیطی خارج از گروه یا دانشکده و یا دانشگاه گفته می شود که نیازبه علم و تخصص موجود در دانشگاه دارد.

در ادامه گفتند: حوزه توسعه فناوری و ارتباط با صنعت دانشگاه دارای چهار گروه ارتباط با صنعت، هماهنگی مراکز رشد و شرکت های دانش بنیان، تجاری سازی و ثبت اختراع می باشد که امروز در رابطه با بخش اول صحبت خواهیم کرد.

در این خصوص یکی از وظایف ما ایجادانگیزه و علاقه مندی برای ورود به این حوزه می باشد و یکی از زمینه های مهم که باید در ارتباط با صنعت برای آن زیرساخت ایجاد کنیم، ایجاد انگیزه و اعتماد می باشد تا بتوان دانشگاه را به این سمت سوق داد. در حال حاضر زیرساخت هایی برای ایجاد انگیزه درارتباط با صنعت وجود دارد. یکی از آنها امکان انجام فعالیت تخصصی در قالب طرح های ارتباط با صنعت بدون تعارض با طرح تمام وقتی اعضای هیئت علمی است.

از دیگر مزایا، امتیاز پژوهشی برای طرح های ارتباط با صنعت درسامانه شعاع است ودر جشنواره های مختلف همچون جشنواره ابن سینا یکی از محورهای مهم جذب گرنت است. همچنین طرح های پژوهشی ارتباط با صنعت از بیمه معاف می باشند.

ایشان یادآور شدند: یک امتیاز دیگری که اخیراً در نظر گرفته شده، گرنت طرح های پژوهشی ارتباط با صنعت با ماخذ بخش خصوصی می باشد و امید است انشاالله در آیند ه به طرح های خدماتی نیز تعلق گیرد.

وی تصریح کرد: باید در نظر بگیریم که در طرح های ارتباط با صنعت هدف صرفا جذب منابع مالی نبوده بلکه آموزش میدانی دانشجویان، افزایش مهارت های عملی و انجام پژوهش های مورد نیاز جامعه از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.

کاردیگری که در جهت ایجاد انگیزه و تشویق مدیران واحدهای محیطی دانشگاه انجام خواهیم داد، رتبه بندی مراکز بر اساس مقدار جذب منابع و تکرار جذب منابع وخروجی طرح های ارتباط با صنعت و تشویق مراکز پژوهشی بر اساس این رتبه بندی خواهد بود. این امر در مراحل اولیه است که پس از بررسی های تکمیلی و پایلوت انشالله عملیاتی خواهد شد.

دکتر منظم تسهیل و تسریع در فرایند انجام طرح های ارتباط با صنعت را یکی دیگر از راه های افزایش انگیزه اعضای هیات علمی دانست و گفت: هر چه فرایند طرح های ارتباط با صنعت ساده تر و سریع تر شود، اساتید بیشتر ترغیب می شوند که به این سمت بیایند. تلاش ما بر این است که سرعت عمل در این طرح ها افزایش پیدا کند، به همین جهت از دیگر بندهای آیین نامه ارتباط با صنعت تفویض اختیار به خود مراکز و به درخواست آنها و با تشکیل کمیته ارتباط با صنعت برای تسریع درفرایند طرح ها است.


ایشان با با اشاره به افزایش قابل توجه جذب منابع از طریق طرح های ارتباط با صنعت دانشگاه در چهار سال گذشته گفتند: در سال 92 میزان جذب منابع از طریق دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه در حدود 2 میلیارد تومان بود در حالی که در سال 96 میزان جذب منابع دانشگاه از محل این طرح ها بالغ بر 100 میلیارد تومان بوده است. گرچه رشد خوبی بوده ولی البته این ظرفیت دانشگاه ما نیست؛ دانشگاه ما با در اختیار داشتن حدود دو هزار هیئت علمی کارآمد و امکانات فراوانی که در اختیار دارد، قابلیت ارائه خدمات پژوهشی بیشتری را به جامعه و صنعت دارد.


وی جذب همکاری و مشارکت با صنعت را نیازمند ارتباط، تعامل و پاسخگوئی به نیازها دانست و اظهار کرد: باید در گام اول سازمان هایی که می شود با آنها تعامل ایجاد کرد را شناسائی نموده و در گام بعدی نیازهای آنها را لیست نمود. اساتید ما باید وارد تعامل شوند؛ گاهی سازمان ها و یا صنعت خودشان نمی دانند به چه چیزی نیاز دارند. هنر این است که نیاز سازمان برایش روشن شود. باید آن ها را راهنمایی و افق روشنی برایشان ایجاد کرد تا به همکاری با دانشگاه ترغیب شوند.

در خاتمه ایشان اعلام آمادگی نمودند که به هر میزان آموزش های عملی و کارگاهی که مورد نیاز دانشکده در جهت تقویت ارتباط بین دانشکده و صنعت باشد، در صورت اعلام، قطعا توسط همکاران مدیریت توسعه فناوری و ارتباط با صنعت انجام خواهد گردید.

خبر: سیده فاطمه جوادی


١١:٤٩ - شنبه ٩ تير ١٣٩٧    /    عدد : ٧٨٠٠٩    /    تعداد نمایش : ١١٧اخبار داخلی آرشیو ...


همایش و سمینار آرشیو ...