صفحه اصلي > اخبار سایت 
 
برگزاری جلسه شورای مرکز رشد فناوری اطلاعات سلامت با حضور اعضای جدید
برگزاری جلسه شورای مرکز رشد فناوری اطلاعات سلامت با حضور اعضای جدید
چهارمین فراخوان جذب دانشجوی پزشک پژوهشگر
چهارمین فراخوان جذب دانشجوی پزشک پژوهشگر
دومين چالش فناوري نانو با موضوع نانوحسگر زيستي تشخيص باكتري كلستريديوم بوتولينيوم ...
دومين چالش فناوري نانو با موضوع نانوحسگر زيستي تشخيص باكتري كلستريديوم بوتولينيوم ...
هفدهمین کنگره بین المللی جراحی های درون بین منطقه مدیترانه خاورمیانه و سیزدهمین کنگره بین المللی جراحی های کم تهاجمی درون بین ایران
هفدهمین کنگره بین المللی جراحی های درون بین منطقه مدیترانه خاورمیانه و سیزدهمین کنگره بین المللی جراحی های کم تهاجمی درون بین ایران
اولین کنگره بین الملل بیماری های منتقله و تغییرات اقلیمی و سومین کنگره ملی حشره شناسی پزشکی ایران
اولین کنگره بین الملل بیماری های منتقله و تغییرات اقلیمی و سومین کنگره ملی حشره شناسی پزشکی ایران
پانزدهمین همایش علوم دارویی ایران
پانزدهمین همایش علوم دارویی ایران
راهنماي مرحله (مصاحبه) آزمون دكتري پژوهشي
راهنماي مرحله (مصاحبه) آزمون دكتري پژوهشي
سومین کنگره بین المللی و هفتمین همايش کشوری بروسلوز
سومین کنگره بین المللی و هفتمین همايش کشوری بروسلوز

2 3 4 صفحه بعدی >>

اخبار داخلی آرشیو ...


همایش و سمینار آرشیو ...