برگزاری نوزدهمین جشنوراه ابن سینا
برگزاری نوزدهمین جشنوراه ابن سینا
دکتر صحرائیان، معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه در ابلاغی جناب آقای دکتر مسعود امانلو را به‌عنوان سرپرست دفتر هماهنگی مراکز تحقیقاتی دانشگاه منصوب کرد.
دکتر صحرائیان، معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه در ابلاغی دکتر شکوفه نیک فر را به‌عنوان سرپرست امور تحقیقات و فناوری دانشگاه منصوب کرد.
دکتر کریمی، رئيس دانشگاه علوم پزشکي تهران با اعطای لوح و نشان دانشگاه از خدمات دکتر یونسیان معاون پیشین تحقیقات و فناوری دانشگاه قدردانی و حکم انتصاب دکتر صحرائیان معاون جدید را ابلاغ کرد.
انتصاب دکتر محمدعلي صحراييان به سمت معاون تحقيقات و فن‌آوري دانشگاه/ قدردانی دکتر کریمی از دکتر یونسیان
دکتر کریمی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی تهران، در حکمی دکتر محمدعلي صحراييان را به سمت معاون تحقيقات و فن‌آوري دانشگاه منصوب و از خدمات دکتر یونسیان قدردانی کرد.
فرم درخواست شرکت در فرصت های مطالعاتی - دستورالعمل سفرهای برنامه ریزی شده داخل و خارج کشور اعضاء هیئت علمی و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی کشور
برگزاری جلسه شورای مرکز رشد فناوری اطلاعات سلامت با حضور اعضای جدید
برگزاری جلسه شورای مرکز رشد فناوری اطلاعات سلامت با حضور اعضای جدید

شورای مدیران