جلسه مشترک مديريت توسعه فناوري و ارتباط با صنعت دانشگاه و مديريت توسعه فناوري دانشگاه علوم پزشکي شيراز به‌منظور تبيين ظرفيت‌هاي ارتباط با صنعت و فناوري موجود در دانشگاه علوم پزشکي تهران تشکيل شد.
مدیریت توسعه فناوری و ارتباط با صنعت دانشگاه، در راستای ایجاد زیرساخت های آموزشی و پژوهشی لازم براي تحقق برنامه های حرکت به سمت دانشگاه نسل سوم، برنامه دوره پسا دکتری صنعتی را در دستور کار خود قرار داده است.
ابلاغ آقاي دكتر اسماعيل زاده به عنوان مشاور معاون تحقيقات و فناوری در امور بين الملل
سمینار حمایت ها و تسهیلات طرح های فناورانه و ارتباط با صنعت دانشگاه در روز چهارشنبه 9 خرداد ماه در سالن آمفی تئاتر دانشکده توانبخشی برگزار شد.
جلسه شورای مدیران معاونت تحقیقات و فناوری به منظور بررسی وضعیت طرح های پژوهشی، گزارش وضعیت دستورهای پرداخت طرح ها و تشکیل دو کمیته مشورتی تهیه پیش‌نویس تخصیص اعتبارات و کمیته بازبینی آیین نامه گرنت، 8 صبح روز سه شنبه مورخ 25 اردیبهشت ماه برگزار شد.

شورای مدیران