صفحه اصلي > مدیریتها و واحدهای تابعه > مدیریت امور عمومی > روابط عمومی و اطلاع رسانی 
 
شرح وظایف روابط عمومی و اطلاع رسانی

- ارتباط و تعامل با روابط عمومي دانشگاه
- تهيه اخبار از آخرين رويدادها و بروزرساني سايت معاونت تحقیقات و فناوری
- تهيه گزارش تصويري از برگزاري مراسم جهت استفاده در سايت معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه
- انجام امور درخواستي از سوي دفتر معاونت تحقیقات و فناوری
- پشتیبانی و آموزش وب سایت های زیر مجموعه معاونت
- نگهداري اطلاعات الكترونيكي معاونت
- پشتيباني نرم افزاري و سخت افزاري و شبكه
اخبار داخلی آرشیو ...


همایش و سمینار آرشیو ...