صفحه اصلي > اهداف و چشم انداز معاونت > مأموریت معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تهران 
 

حوزه های اصلی مأموریتی این معاونت  :

  • پژوهش هاي بنيادي، كاربردي و توسعه اي مرتبط با سلامت و زيست فناوري

  •  تربيت و پرورش نيروی انسانی بخش پژوهش و ارتقاي توانمندي هاي آنها 

  • تجاری‌سازی نتایج پژوهش‌­ها – تجاری‌سازی و بکارگیری دستاوردهای پژوهش و فناوری با حفظ و رعایت مالکیت فکری

  •   تولید، تأمین و انتشار دانش سلامت در تراز جهانی و توزیع کارآمد منابع مالی در حوزه تحقیقات و فناوری

  •  تولیت و تأمین ارائه خدمات سلامت در سطوح منطقه­ای، ملی و استانی

  • نوآوری و تجاری­سازی اولویت­دارترین ماموریت  در همه حوزه مدیریتی این معاونت می باشد.

اخبار داخلی آرشیو ...


همایش و سمینار آرشیو ...