صفحه اصلي > اهداف و چشم انداز معاونت > چشم انداز معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تهران 
 

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تهران، الگوی تحقق آموزش عالی در حوزه علوم پزشکی ، نهادی با برخورداری از هویت و مکتب فکری اصیل و بهره برداری از توان خرد  پژوهشگران در تحقق جامعه دانش بنیان و کارآفرین است. معاونت تحقیقات و فنآوری دانشگاه علوم پزشکی تهران، در راستای چشم انداز دانشگاه که خود متأثر از چشم انداز بيست ساله جمهوری اسلامی ايران می باشد، مهمترین مزیت راهبردی این معاونت در افق این چشم انداز ، تربیت دانشمندان و محققین حکیم ، فکور و متعهد برای رویارویی با انواع چالش ها در ابعاد جهانی ،منطقه ای و ملی و مقابله با تحریم و تهدیدهای بین المللی در حوزه پژوهش و فناوری است. و در این راستا از موقعیت ممتازی در  فرهنگ سازی،  تولید ،تجاری سازی ،خلق ثروت و توسعه  و بروزآمد تحولات علم و فناوری مرزهای دانش برخورداراست  تا به  جایگاه نخست آموزش و پژوهش در دانشگاه­های منطقه، الگوی فرهنگی و ارائه ­دهنده عادلانه ­ترین و کارآمدترین خدمات سلامت و قرارگرفتن میان دویست دانشگاه برتر دنیا در حوزه آموزش و پژوهش کسب نماید.معاونت تحقیقات و فنآوری با داشتن مدیریت هایی شامل مدیریت امور پژوهشی، کتابخانه مرکزی، مرکز پژوهشهای دانشجویی، انتشارات و دفتر ارتباط با صنعت و دفتر ثبت اختراعات و ابداعات ؛ تلاش گستره جهت توسعه پژوهش، طراحی نقشه جامع علمی کشور، اولویت بندی نیازهای واقعی کشور در انجام پژوهش و تولید علم را از اولویت های کاری خود قرارداده است.

اخبار داخلی آرشیو ...


همایش و سمینار آرشیو ...